User Tools

Site Tools


113630-5889-mickiewicz-la-gi

Mickiewicz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5889
Đặt tên theo Adam Mickiewicz
Tên thay thế 1979 FA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5554757
Viễn điểm quỹ đạo 3.5311655
Độ lệch tâm 0.1603002
Chu kỳ quỹ đạo 1939.1883463
Độ bất thường trung bình 143.80019
Độ nghiêng quỹ đạo 19.18249
Kinh độ của điểm nút lên 182.15514
Acgumen của cận điểm 40.78983
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0726
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

5889 Mickiewicz (1979 FA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Adam Mickiewicz, một nhà thơ Ba Lan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5889 Mickiewicz
113630-5889-mickiewicz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)