User Tools

Site Tools


113530-5753-yoshidatadahiko-la-gi

Yoshidatadahiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5753
Tên thay thế 1992 EM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8955855
Viễn điểm quỹ đạo 2.6385633
Độ lệch tâm 0.1638627
Chu kỳ quỹ đạo 1246.8008303
Độ bất thường trung bình 184.88086
Độ nghiêng quỹ đạo 8.61512
Kinh độ của điểm nút lên 327.40635
Acgumen của cận điểm 305.87329
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5753 Yoshidatadahiko (1992 EM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5753 Yoshidatadahiko
113530-5753-yoshidatadahiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)