User Tools

Site Tools


113330-5481-kiuchi-la-gi

Kiuchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5481
Tên thay thế 1990 CH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1947336
Viễn điểm quỹ đạo 2.4837408
Độ lệch tâm 0.0617738
Chu kỳ quỹ đạo 1306.8021046
Độ bất thường trung bình 337.42984
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95852
Kinh độ của điểm nút lên 326.15091
Acgumen của cận điểm 251.11059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5481 Kiuchi (1990 CH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5481 Kiuchi
113330-5481-kiuchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)