User Tools

Site Tools


113230-5352-fujita-la-gi

Fujita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5352
Tên thay thế 1989 YN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0028872
Viễn điểm quỹ đạo 2.7733866
Độ lệch tâm 0.1613181
Chu kỳ quỹ đạo 1347.9917955
Độ bất thường trung bình 21.91953
Độ nghiêng quỹ đạo 4.27492
Kinh độ của điểm nút lên 258.56817
Acgumen của cận điểm 164.41603
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5352 Fujita (1989 YN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1989 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5352 Fujita
113230-5352-fujita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)