User Tools

Site Tools


113130-5231-verne-la-gi

Verne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5231
Đặt tên theo Jules Verne
Tên thay thế 1988 JV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2214002
Viễn điểm quỹ đạo 3.0174306
Độ lệch tâm 0.1519481
Chu kỳ quỹ đạo 1548.4778742
Độ bất thường trung bình 84.40208
Độ nghiêng quỹ đạo 14.90021
Kinh độ của điểm nút lên 91.30995
Acgumen của cận điểm 319.71826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

5231 Verne (1988 JV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5231 Verne
113130-5231-verne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)