User Tools

Site Tools


113030-5120-bitias-la-gi

Bitias
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5120
Tên thay thế 1988 TZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6991281
Viễn điểm quỹ đạo 5.8755255
Độ lệch tâm 0.1112469
Chu kỳ quỹ đạo 4440.7126012
Độ bất thường trung bình 265.84278
Độ nghiêng quỹ đạo 24.98190
Kinh độ của điểm nút lên 295.88470
Acgumen của cận điểm 23.20039
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.5

5120 Bitias (1988 TZ1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5120 Bitias
113030-5120-bitias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)