User Tools

Site Tools


112830-4591-bryantsev-la-gi

Bryantsev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4591
Tên thay thế 1975 VZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8702517
Viễn điểm quỹ đạo 3.0363427
Độ lệch tâm 0.2376579
Chu kỳ quỹ đạo 1403.5364049
Độ bất thường trung bình 175.26109
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61325
Kinh độ của điểm nút lên 141.89038
Acgumen của cận điểm 248.17941
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4591 Bryantsev (1975 VZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4591 Bryantsev
112830-4591-bryantsev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)