User Tools

Site Tools


112630-4148-mccartney-la-gi

4148 McCartney là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt tên theo thành viên cũ của The Beatles, Paul McCartney.[1] Nó được phát hiện bởi Ted Bowell ngày 11 tháng 7 năm 1983.

  • 4147 Lennon
  • 4149 Harrison
  • 4150 Starr
  • 8749 Beatles
  1. ^ “Planet called McCartney”. harvard.edu. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2007. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4148 McCartney
  • IAU-MPC: Rock-and-roll minor planets
112630-4148-mccartney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)