User Tools

Site Tools


112530-5887-yauza-la-gi

Yauza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5887
Tên thay thế 1976 SG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9291406
Viễn điểm quỹ đạo 2.4885430
Độ lệch tâm 0.1266280
Chu kỳ quỹ đạo 1199.0722378
Độ bất thường trung bình 183.13593
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67136
Kinh độ của điểm nút lên 186.08708
Acgumen của cận điểm 234.47278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5887 Yauza (1976 SG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5887 Yauza
112530-5887-yauza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)