User Tools

Site Tools


112430-5751-zao-la-gi

Zao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Ayashi Station
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5751
Đặt tên theo Mount Zaō
Tên thay thế 1992 AC
Danh mục tiểu hành tinh Amor Amor
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.21607607 ± 1.6591e-07 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.993785803 ± 2.114e-08 AU
Bán trục lớn 2.104930938 ± 1.4863e-08 AU
Độ lệch tâm .422272697 ± 7.6573e-08
Chu kỳ quỹ đạo 1115.463089 ± 1.1815e-05 d
Độ bất thường trung bình 115.323764 ± 2.5873e-05°
Độ nghiêng quỹ đạo 16.0689199 ± 8.3868e-06°
Kinh độ của điểm nút lên 121.723507 ± 1.6679e-05°
Acgumen của cận điểm 25.210457 ± 2.605e-05°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 2.3 km[2]
Chu kỳ tự quay 76 hr[2]
Suất phản chiếu hình học 0.36[2]
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

5751 Zao also designated 1992 AC là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1992 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc Đài quans sát thiên văn Sendai.

  • IAUC 5426 - Initial discovery
  • IAUC 5442 - Refined orbital elements
  • IAUC 5474 - Extension to ephemeris
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5751
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser ngày 5751 Zao”. NASA. 
  2. ^ a ă â “5751 Zao”. European Asteroid Research Node. 
112430-5751-zao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)