User Tools

Site Tools


112330-5619-shair-la-gi

Shair
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 4 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5619
Tên thay thế 1990 HC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0604788
Viễn điểm quỹ đạo 3.1872842
Độ lệch tâm 0.2147211
Chu kỳ quỹ đạo 1552.4397993
Độ bất thường trung bình 11.45080
Độ nghiêng quỹ đạo 25.21609
Kinh độ của điểm nút lên 176.31206
Acgumen của cận điểm 141.27663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5619 Shair (1990 HC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 4 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5619 Shair
112330-5619-shair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)