User Tools

Site Tools


112230-5479-grahamryder-la-gi

Grahamryder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Cerro Tololo
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5479
Đặt tên theo Graham Ryder
Tên thay thế 1989 UT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0080358
Viễn điểm quỹ đạo 3.1407602
Độ lệch tâm 0.2199979
Chu kỳ quỹ đạo 1508.7315323
Độ bất thường trung bình 219.03393
Độ nghiêng quỹ đạo 13.44514
Kinh độ của điểm nút lên 200.64487
Acgumen của cận điểm 125.36669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5479 Grahamryder (1989 UT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1989 bởi Schelte J. Bus ở Cerro Tololo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5479 Grahamryder
112230-5479-grahamryder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)