User Tools

Site Tools


112130-5351-diderot-la-gi

Diderot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5351
Đặt tên theo Denis Diderot
Tên thay thế 1989 SG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.072715158543796
Viễn điểm quỹ đạo 2.777727646137608
Độ lệch tâm .145350129046645
Chu kỳ quỹ đạo 1379.512103258495
Độ bất thường trung bình 128.0375134554116
Độ nghiêng quỹ đạo 5.595166460160625
Kinh độ của điểm nút lên 155.5150902551213
Acgumen của cận điểm 65.25987401615382
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5351 Diderot (1989 SG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5351 Diderot
112130-5351-diderot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)