User Tools

Site Tools


111930-5118-elnapoul-la-gi

Elnapoul
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5118
Tên thay thế 1988 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0402338
Viễn điểm quỹ đạo 3.1679830
Độ lệch tâm 0.2165327
Chu kỳ quỹ đạo 1534.9244559
Độ bất thường trung bình 267.75782
Độ nghiêng quỹ đạo 12.08385
Kinh độ của điểm nút lên 252.69540
Acgumen của cận điểm 62.17729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5118 Elnapoul (1988 RB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1988 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5118 Elnapoul
111930-5118-elnapoul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)