User Tools

Site Tools


111830-5012-eurymedon-la-gi

Eurymedon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5012
Tên thay thế 9507 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8111158
Viễn điểm quỹ đạo 5.7199764
Độ lệch tâm 0.0863026
Chu kỳ quỹ đạo 4413.3012486
Độ bất thường trung bình 342.63867
Độ nghiêng quỹ đạo 4.99794
Kinh độ của điểm nút lên 34.82427
Acgumen của cận điểm 333.38971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.063
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

5012 Eurymedon (9507 P-L) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5012 Eurymedon
111830-5012-eurymedon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)