User Tools

Site Tools


111730-4590-dimashchegolev-la-gi

Dimashchegolev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. A. Plyugin và Yu. A. Belyaev
Nơi khám phá Cerro El Roble
Ngày khám phá 25 tháng 7 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4590
Tên thay thế 1968 OG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9405886
Viễn điểm quỹ đạo 2.8046308
Độ lệch tâm 0.1820869
Chu kỳ quỹ đạo 1334.8666502
Độ bất thường trung bình 33.17762
Độ nghiêng quỹ đạo 12.45308
Kinh độ của điểm nút lên 168.39071
Acgumen của cận điểm 44.95524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4590 Dimashchegolev (1968 OG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1968 bởi G. A. Plyugin và Yu. A. Belyaev ở Cerro El Roble.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4590 Dimashchegolev
111730-4590-dimashchegolev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)