User Tools

Site Tools


111630-4385-els-sser-la-gi

4385 Elsässer
Tên
Tên Elsässer
Tên chỉ định 2534 P-L
Phát hiện
Người phát hiện Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1803469
Bán trục lớn (a) 3.1708148 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5989682 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.7426614 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.65 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.57975°
Kinh độ (Ω) 61.04395°
Acgumen (ω) 312.15530°
Độ bất thường trung bình (M) 132.27912°

4385 Elsässer là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2062.3137258 ngày (5.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
111630-4385-els-sser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)