User Tools

Site Tools


111430-ch-r-la-gi

Chợ Rã là thị trấn huyện lị của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

Thị trấn Chợ Rã có tuyến quốc lộ 279 cùng hai tuyến đường tỉnh 258 và 254 chạy qua. Sông Năng chảy từ phía đông sang phía tây của thị trấn.

Dự án Cấp nước Chợ Rã đã khánh thành hệ thống cấp nước mới vào ngày 14/12/2010, cấp nước cho 500 hộ dân.[2] Tháng 12 năm 2011, tại thị trấn Chợ Rã đã tiến hành khởi công xây dựng chùa Phố Cũ.[3] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Chợ Rã có 3.672 cư dân, trong đó có 1.753 nam và 1.919 nữ.[1]

Thị trấn Chợ Rã bao gồm tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 3 (cầu Tòng), tiểu khu 4 (Chộc Đấu), tiểu khu 5, tiểu khu 6, tiểu khu 7, tiểu khu 8 (phố Cũ), tiểu khu 9 (Pác Co), tiểu khu 10, tiểu khu 11 (Lòng Kháng chiến).

111430-ch-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)