User Tools

Site Tools


111130-5618-saitama-la-gi

Saitama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5618
Đặt tên theo Saitama Prefecture
Tên thay thế 1990 EA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9700189
Viễn điểm quỹ đạo 2.5225505
Độ lệch tâm 0.1229879
Chu kỳ quỹ đạo 1229.6899204
Độ bất thường trung bình 177.51805
Độ nghiêng quỹ đạo 7.06715
Kinh độ của điểm nút lên 142.21648
Acgumen của cận điểm 343.08852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5618 Saitama (1990 EA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1990 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5618 Saitama
111130-5618-saitama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)