User Tools

Site Tools


111030-5478-wartburg-la-gi

Wartburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5478
Tên thay thế 1989 UE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1872763
Viễn điểm quỹ đạo 2.9079941
Độ lệch tâm 0.1414484
Chu kỳ quỹ đạo 1485.2661597
Độ bất thường trung bình 143.21944
Độ nghiêng quỹ đạo 8.03527
Kinh độ của điểm nút lên 233.23796
Acgumen của cận điểm 251.93265
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5478 Wartburg (1989 UE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5478 Wartburg
111030-5478-wartburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)