User Tools

Site Tools


110930-5350-epetersen-la-gi

Epetersen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5350
Tên thay thế 1989 GL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9440826
Viễn điểm quỹ đạo 2.5234064
Độ lệch tâm 0.1296755
Chu kỳ quỹ đạo 1219.4069428
Độ bất thường trung bình 200.00044
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54535
Kinh độ của điểm nút lên 308.38866
Acgumen của cận điểm 328.31923
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5350 Epetersen (1989 GL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5350 Epetersen
110930-5350-epetersen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)