User Tools

Site Tools


110830-5228-m-ca-la-gi

5228 Máca là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1996.7450837 ngày (5.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
110830-5228-m-ca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)