User Tools

Site Tools


110730-5117-mokotoyama-la-gi

Mokotoyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5117
Tên thay thế 1988 GH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8324790
Viễn điểm quỹ đạo 3.2835726
Độ lệch tâm 0.0737557
Chu kỳ quỹ đạo 1953.2604311
Độ bất thường trung bình 299.55347
Độ nghiêng quỹ đạo 9.78490
Kinh độ của điểm nút lên 23.15848
Acgumen của cận điểm 148.17241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5117 Mokotoyama (1988 GH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1988 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5117 Mokotoyama
110730-5117-mokotoyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)