User Tools

Site Tools


110530-4589-mcdowell-la-gi

McDowell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karl Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1933
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4589
Tên thay thế 1933 OB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9799654
Viễn điểm quỹ đạo 2.8864424
Độ lệch tâm 0.1862723
Chu kỳ quỹ đạo 1386.3286202
Độ bất thường trung bình 226.22476
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26878
Kinh độ của điểm nút lên 200.15583
Acgumen của cận điểm 151.57796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4589 McDowell (1933 OB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1933 bởi Karl Reinmuth ở Heidelberg. Nó được đặt theo tên Jonathan McDowell, an astrophysicist ở Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics và the editor thuộc Jonathan's Space Report.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4589 McDowell
  • Dictionary of minor planet names (5th Edition). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2003, ISBN 3-540-00238-3
110530-4589-mcdowell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)