User Tools

Site Tools


110430-ch-m-i-th-tr-n-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi

Chợ Mới là thị trấn huyện lị của huyện Chợ Mới. Thị trấn có vị trí:

  • Phía Bắc, Đông và Nam giáp với xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
  • Phía tây giáp với xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Thị trấn Chợ Mới có quốc lộ 3 chạy qua địa bàn và là cửa ngõ phía nam của tỉnh Bắc Kạn. Sông Chợ Chu chảy từ tỉnh Thái Nguyên ở phía tây hợp lưu với sông Cầu trên địa bàn thị trấn Chợ Mới. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Chợ Mới có 2.383 cư dân, trong đó có 1.180 nam và 1.203 nữ.[1] Tỉ lệ ngành thương mại và dịch vụ trong kinh tế của thị trấn là 75% vào năm 2010, thu nhập bình quân năm 2009 là 8.000.000 đồng/người/năm.[3] Thị trấn có 7 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 7.

110430-ch-m-i-th-tr-n-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)