User Tools

Site Tools


110230-5885-apeldoorn-la-gi

Apeldoorn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5885
Tên thay thế 3137 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9400713
Viễn điểm quỹ đạo 3.2936215
Độ lệch tâm 0.0567160
Chu kỳ quỹ đạo 2009.8864079
Độ bất thường trung bình 267.44719
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67205
Kinh độ của điểm nút lên 161.04623
Acgumen của cận điểm 38.10143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5885 Apeldoorn (3137 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5885 Apeldoorn
110230-5885-apeldoorn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)