User Tools

Site Tools


110130-5748-davebrin-la-gi

Davebrin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5748
Đặt tên theo David Brin
Tên thay thế 1991 DX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1781256
Viễn điểm quỹ đạo 2.9384510
Độ lệch tâm 0.1486004
Chu kỳ quỹ đạo 1494.5920057
Độ bất thường trung bình 129.19393
Độ nghiêng quỹ đạo 12.93136
Kinh độ của điểm nút lên 176.61720
Acgumen của cận điểm 263.67291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5748 Davebrin (1991 DX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1991 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5748 Davebrin
110130-5748-davebrin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)