User Tools

Site Tools


110030-5617-emelyanenko-la-gi

Emelyanenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5617
Tên thay thế 1989 EL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0790813
Viễn điểm quỹ đạo 2.7715117
Độ lệch tâm 0.1427517
Chu kỳ quỹ đạo 1379.5761643
Độ bất thường trung bình 56.98902
Độ nghiêng quỹ đạo 5.43195
Kinh độ của điểm nút lên 243.62032
Acgumen của cận điểm 253.60379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5617 Emelyanenko (1989 EL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5617 Emelyanenko
110030-5617-emelyanenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)