User Tools

Site Tools


109930-5475-hanskennedy-la-gi

5475 Hanskennedy (tên chỉ định: 1989 QO) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 26 tháng 8 năm 1989. Nó được đặt theo tên Hans Kennedy, nhà thiên văn học Hà Lan-Úc.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
109930-5475-hanskennedy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)