User Tools

Site Tools


109730-5226-pollack-la-gi

Pollack
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5226
Tên thay thế 1983 WL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1187513
Viễn điểm quỹ đạo 2.5471527
Độ lệch tâm 0.0918153
Chu kỳ quỹ đạo 1301.5388600
Độ bất thường trung bình 291.28263
Độ nghiêng quỹ đạo 10.47797
Kinh độ của điểm nút lên 67.96713
Acgumen của cận điểm 21.66893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5226 Pollack (1983 WL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5226 Pollack
109730-5226-pollack-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)