User Tools

Site Tools


109630-5116-kors-r-la-gi

5116 Korsør là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2078.4962588 ngày (5.69 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2008. 
109630-5116-kors-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)