User Tools

Site Tools


109530-5010-amenemh-t-la-gi

5010 Amenemhết là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
109530-5010-amenemh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)