User Tools

Site Tools


109330-4486-mithra-la-gi

4486 Mithra
Khám phá
Khám phá bởi Eric Elst, Vladimir Shkodrov
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Đặt tên theo Mithra
Tên thay thế 1987 SB
Danh mục tiểu hành tinh Apollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 12 năm 2005 (JD 2453705.5)
Cận điểm quỹ đạo 111.84 Gm (0.75 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 547.47 Gm (3.66 AU)
Bán trục lớn 329.66 Gm 2.20 AU
Độ lệch tâm 0.66
Chu kỳ quỹ đạo 1194.84 d (3.27 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 17.65 km/s
Độ bất thường trung bình 245.56°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03°
Kinh độ của điểm nút lên 82.32°
Acgumen của cận điểm 168.79°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 2-5 km
Chu kỳ tự quay 100 h
Kiểu phổ S
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

4486 Mithra là một tiểu hành tinh Apollo và tiểu hành tinh cắt qua Sao Hỏa. Nó được phát hiện bởi Eric Elst và Vladimir Shkodrov ngày 22 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt theo tên Mithra, một vị thần ánh sách Indo-Iran.[1]

  1. ^ NeoDys
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4486 Mithra
109330-4486-mithra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)