User Tools

Site Tools


109030-5744-yorimasa-la-gi

Yorimasa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Natori và Urata
Nơi khám phá Yakiimo
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5744
Đặt tên theo Minamoto no Yorimasa
Tên thay thế 1990 XP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9093309
Viễn điểm quỹ đạo 2.5318023
Độ lệch tâm 0.1401605
Chu kỳ quỹ đạo 1208.6321313
Độ bất thường trung bình 128.30965
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83851
Kinh độ của điểm nút lên 188.84010
Acgumen của cận điểm 219.77316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5744 Yorimasa (1990 XP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1990 bởi Natori và Urata ở Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5744 Yorimasa
109030-5744-yorimasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)