User Tools

Site Tools


108930-5616-vogtland-la-gi

5616 Vogtland là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1560.1908633 ngày (4.27 năm).[1]

Tiểu hành tinh was được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
108930-5616-vogtland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)