User Tools

Site Tools


108830-5474-gingasen-la-gi

Gingasen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5474
Tên thay thế 1988 XE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2230204
Viễn điểm quỹ đạo 2.5434174
Độ lệch tâm 0.0672194
Chu kỳ quỹ đạo 1343.8299392
Độ bất thường trung bình 29.95933
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14491
Kinh độ của điểm nút lên 247.20794
Acgumen của cận điểm 255.01322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5474 Gingasen (1988 XE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1988 bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5474 Gingasen
108830-5474-gingasen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)