User Tools

Site Tools


108730-5345-boynton-la-gi

Boynton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5345
Tên thay thế 1981 EY8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1015574
Viễn điểm quỹ đạo 3.4209074
Độ lệch tâm 0.2389060
Chu kỳ quỹ đạo 1675.9183567
Độ bất thường trung bình 116.85867
Độ nghiêng quỹ đạo 6.44307
Kinh độ của điểm nút lên 304.47086
Acgumen của cận điểm 74.21609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5345 Boynton (1981 EY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5345 Boynton
108730-5345-boynton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)