User Tools

Site Tools


108630-5225-loral-la-gi

Loral
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5225
Tên thay thế 1983 TS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4882619
Viễn điểm quỹ đạo 3.6628165
Độ lệch tâm 0.1909510
Chu kỳ quỹ đạo 1970.0638941
Độ bất thường trung bình 198.40167
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34782
Kinh độ của điểm nút lên 100.24637
Acgumen của cận điểm 284.10220
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0459
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

5225 Loral (1983 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1983 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5225 Loral
108630-5225-loral-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)