User Tools

Site Tools


108530-5115-frimout-la-gi

Frimout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5115
Đặt tên theo Dirk Frimout
Tên thay thế 1988 CD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6350022
Viễn điểm quỹ đạo 3.4119884
Độ lệch tâm 0.1284914
Chu kỳ quỹ đạo 1920.2703741
Độ bất thường trung bình 96.03650
Độ nghiêng quỹ đạo 8.66863
Kinh độ của điểm nút lên 258.35306
Acgumen của cận điểm 97.86178
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5115 Frimout (1988 CD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi Elst, E. W. ở La Silla. Nó được đặt theo tên Dirk Frimout, the first Belgian in space.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5115 Frimout
108530-5115-frimout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)