User Tools

Site Tools


108430-5009-sethos-la-gi

Sethos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5009
Tên thay thế 2562 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9505092
Viễn điểm quỹ đạo 2.6673682
Độ lệch tâm 0.1552356
Chu kỳ quỹ đạo 1281.4953285
Độ bất thường trung bình 34.89581
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48169
Kinh độ của điểm nút lên 44.21135
Acgumen của cận điểm 140.65742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5009 Sethos (2562 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5009 Sethos
108430-5009-sethos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)