User Tools

Site Tools


108130-4044-erikh-g-la-gi

4044 Erikhøg
Tên
Tên Erikhøg
Tên chỉ định 5142 T-3
Phát hiện
Người phát hiện Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 16 tháng 10 năm 1977
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0913795
Bán trục lớn (a) 3.0427881 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7647396 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.3208366 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.31 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.68403°
Kinh độ (Ω) 94.68028°
Acgumen (ω) 249.84581°
Độ bất thường trung bình (M) 308.12852°

4044 Erikhøg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1938.6793565 ngày (5.31 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
108130-4044-erikh-g-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)