User Tools

Site Tools


108030-5881-akashi-la-gi

Akashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Sugano và T. Nomura
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5881
Đặt tên theo Akashi
Tên thay thế 1992 SR12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6200657
Viễn điểm quỹ đạo 3.0860761
Độ lệch tâm 0.0816682
Chu kỳ quỹ đạo 1760.2213733
Độ bất thường trung bình 73.01184
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69124
Kinh độ của điểm nút lên 48.60028
Acgumen của cận điểm 340.64594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5881 Akashi (1992 SR12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1992 bởi M. Sugano và T. Nomura ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5881 Akashi
108030-5881-akashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)