User Tools

Site Tools


107930-5743-kato-la-gi

Kato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akiyama và Furuta
Nơi khám phá Mishima
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5743
Tên thay thế 1990 UW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0070405
Viễn điểm quỹ đạo 2.4643637
Độ lệch tâm 0.1022773
Chu kỳ quỹ đạo 1221.0103318
Độ bất thường trung bình 50.13201
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05225
Kinh độ của điểm nút lên 333.91922
Acgumen của cận điểm 107.89014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5743 Kato (1990 UW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1990 bởi Akiyama và Furuta ở Mishima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5743 Kato
107930-5743-kato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)