User Tools

Site Tools


107830-5615-iskander-la-gi

Iskander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 8 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5615
Đặt tên theo Alexander the Great
Tên thay thế 1983 PZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8334056
Viễn điểm quỹ đạo 2.7116712
Độ lệch tâm 0.1932345
Chu kỳ quỹ đạo 1251.3110090
Độ bất thường trung bình 74.61203
Độ nghiêng quỹ đạo 4.73753
Kinh độ của điểm nút lên 209.48694
Acgumen của cận điểm 120.60295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5615 Iskander (1983 PZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 1983 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5615 Iskander
107830-5615-iskander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)