User Tools

Site Tools


107730-5473-yamanashi-la-gi

Yamanashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5473
Đặt tên theo Yamanashi Prefecture
Tên thay thế 1988 VR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9979901
Viễn điểm quỹ đạo 2.7700627
Độ lệch tâm 0.1619262
Chu kỳ quỹ đạo 1344.5130590
Độ bất thường trung bình 118.65682
Độ nghiêng quỹ đạo 7.95328
Kinh độ của điểm nút lên 59.76884
Acgumen của cận điểm 326.18300
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5473 Yamanashi (1988 VR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1988 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5473 Yamanashi
107730-5473-yamanashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)