User Tools

Site Tools


107630-5344-ryabov-la-gi

Ryabov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5344
Tên thay thế 1978 RN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2570251
Viễn điểm quỹ đạo 3.1479719
Độ lệch tâm 0.1648376
Chu kỳ quỹ đạo 1622.7313652
Độ bất thường trung bình 211.13391
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08190
Kinh độ của điểm nút lên 174.05695
Acgumen của cận điểm 228.59278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5344 Ryabov (1978 RN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5344 Ryabov
107630-5344-ryabov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)