User Tools

Site Tools


107430-5114-yezo-la-gi

Yezo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5114
Đặt tên theo Ezo
Tên thay thế 1988 CO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4397529
Viễn điểm quỹ đạo 2.5007643
Độ lệch tâm 0.0123492
Chu kỳ quỹ đạo 1418.1169802
Độ bất thường trung bình 339.81131
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16692
Kinh độ của điểm nút lên 24.49900
Acgumen của cận điểm 215.50559
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5114 Yezo (1988 CO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1988 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5114 Yezo
107430-5114-yezo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)