User Tools

Site Tools


107330-5008-miyazawakenji-la-gi

Miyazawakenji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5008
Đặt tên theo Kenji Miyazawa
Tên thay thế 1991 DV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0810304
Viễn điểm quỹ đạo 2.3491654
Độ lệch tâm 0.0605244
Chu kỳ quỹ đạo 1204.1700409
Độ bất thường trung bình 61.97449
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26558
Kinh độ của điểm nút lên 142.50238
Acgumen của cận điểm 42.54718
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5008 Miyazawakenji (1991 DV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1991 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5008 Miyazawakenji
107330-5008-miyazawakenji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)