User Tools

Site Tools


107230-4586-gunvor-la-gi

Gunvor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4586
Tên thay thế 6047 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1283778
Viễn điểm quỹ đạo 2.4834968
Độ lệch tâm 0.0770010
Chu kỳ quỹ đạo 1278.9974479
Độ bất thường trung bình 80.10928
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15481
Kinh độ của điểm nút lên 200.44546
Acgumen của cận điểm 304.54910
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4586 Gunvor (6047 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4586 Gunvor
107230-4586-gunvor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)