User Tools

Site Tools


107130-4298-jorgen-nez-la-gi

4298 Jorgenúnez (tên chỉ định: 1941 WA) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Isidre Pòlit ở Fabra Observatory ngày 17 tháng 11 năm 1941.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
107130-4298-jorgen-nez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)